Марксовия и монетарния модел за макроикономическо равновесие pro


1. Марксовия модел за макроикономическо равновесие2. Монетарен модел за макроикономическо равновесие (модел наФридман)
 

Маркетинг в социалните мрежи и влиянието им върху потребителите pro


Социалните медии що се отнася до споделяне на информация, опит и преспективе чрез сайтове до голяма часта от хора е много важна част от нашият online свят...
 

Анализ на сектор „Производство на мляко и млечни продукти”

29 апр 2015
·
27
·
6,968
·
102
·
116

Производството на мляко (краве, биволско, овче и козе) има огромно значение за България. Освен полза за обществото, този сектор допринася както за осигуряването на работни места, така и за опазването на околната среда...
 

Макроикономика pro

20 юли 2015
·
10
·
1,814
·
54
·
247
·
1
·
10.00 лв.

Пресметнете личния разполагаем доход, личните потребителски разходи и спестяванията на Вашето домакинство за последния месец...
 

Разработени теми по Макроикономика за гимназии pro

22 сеп 2015
·
45
·
16,782
·
2
·
35
·
50.00 лв.

Обхват на макроикономиката. Макроикономически проблеми, цели и инструменти. Индикатори за равнището на икономическата активност. Макроикономически кръгооборот. БВП...
 

Развити теми по Макроикономика за гимназии pro

24 окт 2015
·
39
·
5,071
·
1
·
30.00 лв.

Обхват на макроикономическата теория. Теория за поведението на националната стопанска система. За възможните начини за коригиране на поведението и формиране на основни рамки за правенето на макрополитиката...
 

Основни понятия и величини в макроикономиката. Измерване pro

26 окт 2015
·
13
·
3,010
·
1
·
3
·
10.00 лв.

Основните понятия в макроикономиката са от два типа – такива, които съществуват и в микроикономиката и специфични понятия, отнасящи се до обобщени характеристики на икономиката на национално ниво...
 

Разработени теми по Макроикономика pro

01 ное 2015
·
27
·
6,243
·
1
·
79
·
15.00 лв.

Pредмет на Mакроикономиката - основни схващания и подходи за анализ. Цели и инструменти, макроикономическо въздействие...
 

Измерители на националното производство pro

01 ное 2015
·
18
·
2,759
·
2
·
13
·
10.00 лв.

Системата на националните сметки - система, интегрираща основните блокове на макроикономическата информация: възникване, същност, принципи...
 

Стопанска конюнктура и икономически цикли pro

01 ное 2015
·
22
·
4,476
·
1
·
11
·
10.00 лв.

Стопанска конюнктура: същност, класификация, характеристика. Икономически цикъл - причини, фази, периодичност, последствия. Природа на икономическия цикъл...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Макроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент