Марксовия и монетарния модел за макроикономическо равновесие pro


1. Марксовия модел за макроикономическо равновесие2. Монетарен модел за макроикономическо равновесие (модел наФридман)
 

Семестриален проект по макроикономика pro


Компонентите на БВП по метода на разходите. Относителен дял на колективното потребление...
 

Маркетинг в социалните мрежи и влиянието им върху потребителите pro


Социалните медии що се отнася до споделяне на информация, опит и преспективе чрез сайтове до голяма часта от хора е много важна част от нашият online свят...
 

Анализ на сектор „Производство на мляко и млечни продукти”

29 апр 2015
·
27
·
6,968
·
98

Производството на мляко (краве, биволско, овче и козе) има огромно значение за България. Освен полза за обществото, този сектор допринася както за осигуряването на работни места, така и за опазването на околната среда...
 

Макроикономика pro

20 юли 2015
·
10
·
1,814
·
54
·
240
·
1
·
10.00 лв.

Пресметнете личния разполагаем доход, личните потребителски разходи и спестяванията на Вашето домакинство за последния месец...
 

Разработени теми по Макроикономика за гимназии pro

22 сеп 2015
·
45
·
16,782
·
2
·
33
·
50.00 лв.

Обхват на макроикономиката. Макроикономически проблеми, цели и инструменти. Индикатори за равнището на икономическата активност. Макроикономически кръгооборот. БВП...
 

Развити теми по Макроикономика за гимназии pro

24 окт 2015
·
39
·
5,071
·
1
·
7
·
30.00 лв.

Обхват на макроикономическата теория. Теория за поведението на националната стопанска система. За възможните начини за коригиране на поведението и формиране на основни рамки за правенето на макрополитиката...
 

Основни понятия и величини в макроикономиката. Измерване pro

26 окт 2015
·
13
·
3,010
·
1
·
2
·
10.00 лв.

Основните понятия в макроикономиката са от два типа – такива, които съществуват и в микроикономиката и специфични понятия, отнасящи се до обобщени характеристики на икономиката на национално ниво...
 

Разработени теми по Макроикономика pro

01 ное 2015
·
27
·
6,243
·
1
·
77
·
15.00 лв.

Pредмет на Mакроикономиката - основни схващания и подходи за анализ. Цели и инструменти, макроикономическо въздействие...
 

Измерители на националното производство pro

01 ное 2015
·
18
·
2,759
·
2
·
12
·
10.00 лв.

Системата на националните сметки - система, интегрираща основните блокове на макроикономическата информация: възникване, същност, принципи...