Младежката безработица в България

31 мар 2012
·
10
·
3,348
·
308
·
528
·
204

В есето са поставени въпросите за това какво е безработица, младежката безработица в България, причините за нея и възможни решения...
 

Младежката безработица в България


Икономическо есе на тема младежката безработица в България...
 

Модел на съвкупно търсене и съвкупно предлагане

14 мар 2008
·
12
·
2,306
·
599
·
380
·
67
·
1

Съвкупно търсене и съвкупни разходи;2 Крива на съвкупното търсене и функция на съвкупните разходи;2.2.1Ефект на богатството;Ефект на лихвения процент;Ефект на валутния курс; Зависимост между кривата на съвкупното търсене и функцията на съвкупните разход..
 

Икономическа глобализация и мястото на България в нея

15 яну 2009
·
21
·
2,720
·
533
·
411
·
62

Сложносността на процеса на глобализация, наличието на противоречиви данни и преди всичко различните методологии и социални философии водят до красноречиви парадигми на отразяване на съществуващите тенденции на глобална промяна...
 

Младежката безработица в България


Безработицата е основен проблем за всяка съвременна държава и за да се създадат условия за продължителното й намаляване, е необходимо да се провеждат определени макроикономически политики...
 

Безработицата и ролята на държавата за повишаване на заетостта в България


Безработицата – една от големите трагедии на съвременното общество. Неизменен проблем, който се обуславя от модерния облик на икономическите системи, когато разделението на труда вече е не в рамките на семейството и рода, а на ...
 

Моето бъдеще в икономиката на България

21 апр 2008
·
2
·
214
·
184
·
146
·
29

Често, замисляйки се за моето бъдеще в икономиката на България, си задавам въпроса каква всъщност е българ-ската икономическа реалност, какво я отличава от остана-лите и кое създава пречка за нейното развитие...
 

Трябва ли да се реформира пенсионната система в България?

21 мар 2011
·
10
·
1,767
·
57
·
83
·
22

Пенсионните системи в света се разделят най-общо на два модела: капиталопокриваща пенсионна система и разходнопокривна или известната като PAYG система (pay-as-you-go system)....
 

Макроикономика

13 юли 2009
·
4
·
513
·
101
·
122
·
20

Въпросът за намесата на правителството в икономиката на дадена страна започва да се разисква и обсъжда преди повече от два века...
 

Моето бъдеще в икономиката на България

21 апр 2008
·
2
·
910
·
133
·
133
·
17

Само от географска гледна точка можем да твърдим, че сега и за в бъдеще икономиката на България се развива интензивно в положителна насока, докато в действителност стандарта ни на живот в този етап е далеч от това твърдение, от това което ни се иска да..

Качи есе и спечели
 

Сподели своите Есета по Макроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент