БВП по производствения метод. Сравнение на брутната добавена стойност по цени на предходната година произведена от селско, горско и рибно стопанство и строителство за периода 2000-2016 г.


Брутния вътрешен продукт (БВП) се определя като основен макроикономически показател, представляващ сумата от пазарните стойности на всички стоки и услуги, предназначени за крайно потребление, произведени на територията на страната за даден период...
 

Измерване на индекса на цените на производител в България

17 май 2008
·
7
·
1,351
·
55
·
41

Измерване на индекса на цените на производител в България, методология и динамика....
 

Малка потребителска кошница в България, цени и индекс - 2000-2008

06 яну 2009
·
7
·
494
·
141
·
202
·

Малката потребителска кошница включва 100 на брой стоки и услуги, които са жизнено необходими за домакинствата.
 

Семестриален проект по макроикономика

15 яну 2009
·
7
·
264
·
106

Зависимост между потребителските разходи на домакинствата в България и разполагаемия доход в периода 2000-2008 година.
 

Безработица

19 яну 2009
·
11
·
380
·
69
·
32

Трайно безработни са всички лица от трудоспособното население, които немогат да си намерят работа в период от 12 месеца...
 

Малка потребителска кошница състав и индекс на цените за1997 2007

05 фев 2009
·
5
·
528
·
81
·
184

Малката потребителска кошница се състой от 100 на брой стоки и услуги жизнено необходими за домакинствата. Разделени в три основни потребителски групи...
 

Динамика на приходите

04 май 2007
·
11
·
1,272
·
377
·
71

Финансовото разпределение и преразпределение насочва вниманието към определена съвкупност от пари, която трябва да се акумулира и изразходи целево. Тя по принцип е обектът, върху който държавата въздейства чрез финансовите методи...
 

Динамика на инвестициите като дял от БВП в България за периода 2000-2006 г.

22 апр 2009
·
12
·
1,393
·
63
·
45

Целта на изследването на инвестициите е да осигури информация за извършените в икономиката разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи. Чрез него се осигурява информация за по-пълно характеризиране...
 

Проект по макроикономика

17 май 2009
·
11
·
497
·
65

Има два вида БВП, номинален и реален. И при двата вида, най-общо казано, се използва формулата...
1 2 3 4 5 »

Качи проект и спечели
 

Сподели своите Проекти по Макроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент