Малка потребителска кошница в България, цени и индекс - 2000-2008

06 яну 2009
·
7
·
494
·
133
·
188
·

Малката потребителска кошница включва 100 на брой стоки и услуги, които са жизнено необходими за домакинствата.
 

Семестриален проект по макроикономика

15 яну 2009
·
7
·
264
·
95
·
2

Зависимост между потребителските разходи на домакинствата в България и разполагаемия доход в периода 2000-2008 година.
 

Компоненти на БВП по метода на доходите.

17 ное 2013
·
10
·
1,507
·
65
·
75
·
1

Компоненти на БВП по метода на доходите. Относителен дял на потреблението на основен капитал в брутната добавена стойност за периода 1999-2012 г....
 

Проект за безработицата в България

03 дек 2006
·
11
·
1,462
·
1,457
·
169
·
1
·
1

Като явление, безработицата и трусовете на пазара на труда са непознати за нашия пазар до началото на реформите през 1989/1990 година. Държавата осигуряваше гарантирана заетост и относително еднакъв жизнен стандарт /като се изключи политическия елит ....
 

Семестриален проект по макроикономика


Настоящият проект има за цел да разгледа, сравни и обобщи изменението и факторите, довели до това изменение в Брутния вътрешен продукт на България...
 

БИЗНЕС ЦИКЪЛ: СЪЩНОСТ И ФАЗИ. СРАВНЕНИЕ НА ИНДЕКСИТЕ pro


Бизнес-цикълът отразява особеностите в развитието на националното стопанство за времето от една криза до началото на следващата криза. Продължителността му може да бъде различна и варира в границите на няколко години.
 

Основни видове банкови операции


Основните източници на банкови ресурси са предимно привлечени средства, което непосредствено се свързва с една от основните функции на банките, а именно акумулирането на свободен паричен ресурс...
 

Проект по макроикономика


Паричен агрегат М2: методология на изчисляване и динамика (% от широките пари ) в България за периода 2000-2007 г...
 

Паричен агрегат М1: методология за изчисляване и динамика


Паричната маса обхваща количеството на всички средства функциониращи като пари.Тя се измерва чрез различни парични агрегати...
 

Парична база в българската банкова система за периода 1998-2009 г.


В литературата съществуват много на брой определения за парична база. Някои източници определят това понятие като валута в обръщение плюс сумата от минималните резерви, които банките трябва да поддържат. В нашия...
1 2 3 4 5 »

Качи проект и спечели
 

Сподели своите Проекти по Макроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент