Макроикономика - пищови

30 юли 2008
·
5
·
9,973
·
1,118
·
895
·
293

2. Ключови въпроси (цели) и инструменти на макроикономическите въздействия По начало системата на икономиката функционира и се развива въз основа на свои обективно присъщи принципи, механизми и взаимозависимости. Обективно се налага да се въздействува
 

Микроикономика (пищов)

06 юни 2008
·
35
·
22,602
·
1,215
·
278
·
1
·

Интерес за макроикономистите представляват факторите, които определят националния доход, нивото на безработица, темпа на инфлация, състоянието на държавния бюджет и платежния баланс на страната, темповете на икономически растеж.
 

Макроикономика - теми


Файлът съдържа съкратен и систематизиран учебния материал по дисциплината Макроикономика (по учебника на доц. Г. Манлиев)...
 

Общо равновесие на стоковия и паричен пазар


Пари, лихвен % и съвкупно търсене. Във всяка макроикономика съществува общо равновесие на всички видове пазари...
 

Пищови по Макроикономика

28 ное 2007
·
33
·
12,950
·
1,313
·
51
·
3

Обхват на Макроикономиката, проблеми, цели, методи.........
 

Метод на икономикса

19 апр 2008
·
4
·
1,238
·
57
·
41

Става въпрос за макроикономикта на България. Свързано е с различни теории и концепции на съвременнта икономика в страната.
 

Същност и обхват на макроикономическата теория. Основни подходи и схващания за функциониране и развитие на икономиката


Макроикономическата теория е съставна част на общата икономическа теория. Тя има за обект националната икономика като цяло. Изучава поведението на отделните пазарни субекти...
 

Основи на макроикономиката

28 фев 2009
·
19
·
3,712
·
156
·
32
·

Кратко експозе на основните понятия, термини и взаимовръзки в макроикономиката
 

Парите - произход, еволюция и функции. Парични агрегати и паричен мултипликатор


При търсенето на по-голяма ефективност и по-голямо производство се развиват разделението на труда и специализацията на производството, които изискват механизъм (система) за разпределение на националния продукт...
 

Заетост и безработица през 2006 г

05 дек 2007
·
30
·
6,171
·
295
·
122
·
25

Равнището на регистрираната безработица в България намалява от 11.46% през 2005г. на 9.61% през 2006г., с 1.85 пункта, като вече е съизмеримо със средното ниво на безработица в Европейския съюз...