Инфлация – определение и измерване. Видове инфлация. Инфлацията в България 2000-2010 г.


Появяването на инфлация е тясно свързано с цикличното развитие на икономиката, различната динамика на заетостта и безработицата. тъй като на практика причините за инфлацията са различни...
 

Финансови институции - същност, видове и функции

03 ное 2020
·
18
·
2,943
·
10
·
19
·
1

Видове и функции на финансовите институции. Търговските банки. Основни функции и банкови операции на взаимоспомагателни каси, спестовни и кредитни каси, взаимни спестовни банки, договорни посредници, животозастрахователни компании, пенсионни фондове...
 

Инфлация или безработица: кривата на Филипс. Кривата на Филипс в избрани държави

11 май 2020
·
17
·
2,531
·
15
·
31
·
1

Инфлацията е един от най-важните признаци на макроикономическата нестабилност на дадена страна. Съществува тясна зависимост между механизмите на инфлация и безработица...
 

Упражнение по макроикономика 1 курс МВБУ


Специалност "Бизнесадминистрация" -степен "Бакалавър"...
 

Равновесно производство в простия Кейнсиански модел. Неокласически синтез

15 мар 2011
·
13
·
2,995
·
58
·
148

Източници на икономическа нестабилност. Приспособяване към рецесията при негъвкави цени и заплати...
 

Парична политика


В икономическата политика се възприема като твърдение, че повишаването на общественото благосъстояние, което се проявява в ръста на заетостта и на жизнения стандарт, е основна цел на политиката...
 

Теориите на Тейлър, Файол и Вебер


Сравнителен теоретичен анализ на теориите от класическия подход: "Научно управление" на Фредерик Тейлър, "Административен мениджмънт" на Анри Файол и "Бюрократичен мениджмънт" на Макс Вебер...
 

Безработица – същност, видове и причини


Основно предизвикателство за едно правителство е да се създават постоянно предпоставки за повишение на заетостта и намаление на бедността...
 

Безработица - същност, видове и причини


Макроикономиката през погледа на отделния човек би изглеждала така: процъфтява, когато цените на благата (стоките и услугите), които той продава нарастват, намира се в инфлация, когато цените на блага...
 

Тест по Макроикономика

06 юни 2015
·
16
·
2,423

Тестове по Макроикономика - Какво анализира макроикономиката? а) функционирането и равновесието на националното стопанство; б) функционирането и равновесието на бюджета...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Макроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент