Разходи,доходи и производство


Основната цел в тази тема, е да се разкрият механизмите, чрез които промените в инвестициите, нетния износ, правителствените разходи и данъците влияят на личното потребление и на съвкупните разходи...
 

Казуси по макроикономика


През 90-те години на миналия век икономиките на повечето от развитите западни страни се характеризират с умерено нарастване на равнището на цените, с увеличаване на съвкупното производство и с намаляване на нормата на безработица...
 

Макроикономика


Макроикономика-съвкупност от макроиконом.единици. Модел: домакинствата форм.потребл.си;фирмите опр.обема на произв.си. Взаим.м/у осн.участници са 2 насрещно дв.се потоци- материален (поток от стои и услуги)и паричен...
 

Основи на макроикономика


При разгледаните примери за зависимостта на личните потребителски разходи от личните разполагаеми доходи 45-градусовата линия разделяща участъка с положителни спестявания от участъка с отрицателни спестявания минава над посочената крива...
 

Заетост по райони на планиране, области,общини


Заетостта е показател за степента на използване на трудовите ресурси в една страна и може да се разглежда в два аспекта. В широкият смисъл на понятието, заетостта обхваща всички лица, които се занимават с обществено полезен труд...
 

Макроикономика


Конспект на най-важните неща от учебника по макроикономика...
 

Основи на макроикономика


Свиването на паричната маса, водещо до дефлация може да се контрира с увеличение на парите в обръщение от централната банка и правителството. Намаляване на данъците и промяна в лихвеният процент също биха повлияли на съвкупното търсене...
 

Младежката безработица в България


Икономическо есе на тема младежката безработица в България...
 

Политики за редуциране, доходно неравенство и бедност в България от 2004 г. до 2007 г


Теоретични основи на разпределението и преразпределението на доходите. Теоретичният анализ в първа глава проследява възникването и развитието на теорията за разпределението и преразпределението на доходите, като са ...
 

Курсова работа по микроикономика


Кривата MC на пределните разходи достига своя минимум при 5-та единица продукция, след което пределните разходи започват да нарастват (израз на закона за намаляващата възвращаемост), като пресичат кривите AVC ATC в техния минимум...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Макроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

София
университет за национално и свет ...
Икономика
Макроикономика
за Студенти
Ограничаване на резултатите