Икономически цикъл


Икономически цикъл – същност, причини и неговите фази. Видове икономически цикли. Икономически теории за икономическия цикъл, антициклично регулиране...
 

Ръст на потребителските цени 1991 - 2007 г.

07 май 2008
·
3
·
207
·
90
·
33

Кратко описание на причините за ръста на потребителските цени в периода 1991 - 2007г., вкл. стет. данни за индекса на потр. цени....
 

Микроикономика (пищов)

06 юни 2008
·
35
·
22,602
·
1,231
·
882
·
1
·

Интерес за макроикономистите представляват факторите, които определят националния доход, нивото на безработица, темпа на инфлация, състоянието на държавния бюджет и платежния баланс на страната, темповете на икономически растеж.
 

Същност на инфлацията и видове

02 дек 2008
·
11
·
977
·
109

Инфлация е понятие с поне два смисъла. През последните 50 години, след влиятелна статия на Милтън Фридман, под инфлация се разбира постоянно и цялостно покачване на паричните цени, което означава постоянен спад в покупателната способност на парите...
 

Валутния борд в България – предимства, недостатъци и перспективи

19 фев 2007
·
13
·
2,254
·
1,988
·
545

Въвеждането на паричен съвет създаде условия за коренна промяна на икономическата обстановка в страната. БНБ се лиши от възможността да провежда парична политика. Правителството не може вече да разчита на преки кредити.
 

Имуществени данъци

26 апр 2009
·
12
·
1,337
·
281
·
109

Същност и видове имуществени данъци. Подробно разглежданена имуществените данъци....
 

Интелектуална собственост

05 май 2009
·
17
·
2,095
·
100
·
36

Понятието “интелектуална собственост” е сравнително ново понятие, утвърдило се през 50-те г. на ХХ век. То определя изключителните права за определен вид обекти, творения на човешкия ум...
 

Конкурентоспособният растеж

30 сеп 2009
·
18
·
2,732
·
31
·
40

В последните години функционирането на българската индустрия се характеризира с редица положителни тенденции...
 

България и Европейският Съюз


България и Европейският Съюз – тенденции на сътрудничеството с другите страни-членки...
 

Заетост и безработица


Под трудоспособно население се разбира пълнолетното население до навършване на пенсионна възраст, физически и психически годни за труд. Работещи или икономически активни са онези лица от трудоспособното население, които доброволно извършват...
1 2 3 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Макроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Благоевград
Икономика
Макроикономика
Ограничаване на резултатите