Макроикономика - пищов


От гледна точка на макроикономиката главният икономически проблем се заключава в: осигуряване на рационално използване на ограничените ресурси...
 

Лекции по макроикономика

11 апр 2009
·
14
·
4,392
·
456
·
464
·
2

Взаимодействието между отделните микроик. единици формира макроикономиката (индивиди, домакинства, фирми).Така микроик. преминава в макро...
 

Цени и ценообразуване

22 дек 2007
·
4
·
499
·
741

При ценообразуване на база преките разходи цените се установяват чрез прибавяне на към преките разходи на определена надбавка. Условно-постоянните разходи като цяло не се разпределят между отделните продукти, а се покриват от надбавката...
 

Бизнес цикъл

01 фев 2008
·
10
·
3,245
·
210
·
63

БЦ оказва най-силно влияние върху икономиката. Неговата продължителност е от 7 до 11 години в класическия си вариант но е използван в 18 19 век. Но през 20 в намалява до 7-9 години. След ВСВ продължава да намалява до 5-7 години. А в началото на 21 век...
 

Функция на потреблението и функция на спестяването

02 мар 2008
·
3
·
569
·
459
·
289

Функция на потреблението - Непрекъснатата функция, описваща взаимовръзката между личните потребителски разходи и личния разполагаем доход...
 

Икономически растеж

05 апр 2008
·
5
·
1,403
·
1,190
·
595

Понятие, значение и видове икономически растеж (дългосрочен, конюнктурен, потенциален, равновесен, номинален и реален). Измерване на икономическия растеж. Фактори на икономическия растеж. Типове икономически растеж – екстензивен и интензивен...
 

Предмет на макроикономиката

12 юни 2008
·
10
·
1,355
·
135
·
93

Тя изучава поведението на националната икономика като цяло, като система. Наред с това изучава съставящите я основни сектори и взаимодействието между агрегатните (съвкупни) величини.
 

Краткосрочна и дългосрочна крива на съвкупно предлагане

13 юни 2008
·
8
·
838
·
142
·
75

Според класическия подход макроикономическото равновесие се установява на равнището на потенциалния продукт, т.е при пълна заетост на ресурсите. Отклонението под или над потенциалния продукт имат краткросрочно значение...
 

Анализ на социално-икономическата картина в страните от Централна и Източна Европа


През последното десетилетие настъпиха съществени размествани и изменения от държавите от полу периферията. това се дължи на разпадането на социалистическия блок и на пазарната ориентацияна страните от централна и Източна Европа...
 

Иновациите и икономическия растеж

13 окт 2008
·
18
·
2,167
·
183

Икономиката както всяка система, се стреми към равновесие. Но самото то предполага, че на нея е присъщо и неравновесието, нестабилността.
1 2 3 4 5 » 7

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Макроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент