Съвкупно предлагане. Форми на кривата на съвкупното предлагане

26 май 2009
·
3
·
414
·
84
·
119

Съвкупното предлагане /AS/ изразява желанието и възможностите на фирмите да произведат и предлагат на пазара определено реално количество стоки и услуги при всяко възможно равнище на цените...
 

Предпоставки за възникване и предмет на макроикономиката

24 сеп 2009
·
2
·
483
·
33
·
28

Икономическата теория, като самостоятелна наука се обособява през XVII век. Във своето развитие тя преминава през различни етапи, белязани от силното влияние на една или друга теоретични школи...
 

БВП и определянето на икономическото благосъстояние

24 сеп 2009
·
1
·
563
·
67
·
39

БВП е един от най - важните показатели за обобщеното измерване на резултатите от функционирането на икономиката, от неговото равнище и темп на нарастване се определят възможностите...
 

Макроикономика - основни понятия


Макроикономикса като относително обособена част от икономикса. Брутен национален продукт.Брутен вътрешен продукт (БВП). Измерване на БВП : приходен и разходен подход.Нетен вътрешен продукт(НВП). Икономически и социални измерения на БВП. Показатели ....
 

Понятие за пазар на труда и работната сила


Пазарът на труд е съвкупност от икономически отношения по повод на покупко- продажбата на специфичната стока - работната сила. Субекти на икономическите отношения, които се проявяват на пазара на труд са...
 

Какво разбирате под фирма


Икономическа характеристика на фирма Функционална характеристика на фирма Фирмата като обект на управление Институционално-правни форми на фирмата Фирмена култура Фази на жизнения цикъл на фирмите...
 

Съвкупно търсене


Съвкупното търсене в една икономика се определя от сумарните разходи на макроикономическите субекти за придобиване на крайни стоки и услуги, произведени в икономиката за определен период от време...
 

Пари: понятие, функции, парична маса и измерване на паричната маса


Същността на парите: финансови активи, които опосредстват сделките на пазара; особен вид стока, изпълняващ ролята на всеобщ еквивалент при размяната на стоки и услуги....
 

Икономическата криза


Икономическата криза, разразила се по целия свят, е индикатор за края на една система, съществувала през последните векове. Тази система се базира на финансирането на научно-техническия прогрес чрез кредити с лихва и на постоянната експанзия на капитала..
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Макроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент