Съвкупно предлагане. Форми на кривата на съвкупното предлагане

26 май 2009
·
3
·
414
·
84
·
115

Съвкупното предлагане /AS/ изразява желанието и възможностите на фирмите да произведат и предлагат на пазара определено реално количество стоки и услуги при всяко възможно равнище на цените...
 

Икономическата криза


Икономическата криза, разразила се по целия свят, е индикатор за края на една система, съществувала през последните векове. Тази система се базира на финансирането на научно-техническия прогрес чрез кредити с лихва и на постоянната експанзия на капитала..
 

Пари: понятие, функции, парична маса и измерване на паричната маса


Същността на парите: финансови активи, които опосредстват сделките на пазара; особен вид стока, изпълняващ ролята на всеобщ еквивалент при размяната на стоки и услуги....
 

Съвкупно търсене


Съвкупното търсене в една икономика се определя от сумарните разходи на макроикономическите субекти за придобиване на крайни стоки и услуги, произведени в икономиката за определен период от време...
 

Какво разбирате под фирма


Икономическа характеристика на фирма Функционална характеристика на фирма Фирмата като обект на управление Институционално-правни форми на фирмата Фирмена култура Фази на жизнения цикъл на фирмите...
 

Понятие за пазар на труда и работната сила


Пазарът на труд е съвкупност от икономически отношения по повод на покупко- продажбата на специфичната стока - работната сила. Субекти на икономическите отношения, които се проявяват на пазара на труд са...
 

Макроикономика - основни понятия


Макроикономикса като относително обособена част от икономикса. Брутен национален продукт.Брутен вътрешен продукт (БВП). Измерване на БВП : приходен и разходен подход.Нетен вътрешен продукт(НВП). Икономически и социални измерения на БВП. Показатели ....
 

БВП и определянето на икономическото благосъстояние

24 сеп 2009
·
1
·
563
·
66
·
38

БВП е един от най - важните показатели за обобщеното измерване на резултатите от функционирането на икономиката, от неговото равнище и темп на нарастване се определят възможностите...
 

Предпоставки за възникване и предмет на макроикономиката

24 сеп 2009
·
2
·
483
·
33

Икономическата теория, като самостоятелна наука се обособява през XVII век. Във своето развитие тя преминава през различни етапи, белязани от силното влияние на една или друга теоретични школи...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Макроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент