Семестриален проект по макроикономика

15 яну 2009
·
7
·
264
·
95
·
2

Зависимост между потребителските разходи на домакинствата в България и разполагаемия доход в периода 2000-2008 година.
 

Сравнение на промяната в цените в България през месец юли, спрямо декември от предходната година=100, измерена на базата на индекса на потребителски цени на малката и голямата кошница за периода 2006 – 2016г.


Цел на статистическото наблюдение на потребителските цени е да се получат представителни за страната данни за изменението на цените на определени видове стоки и услуги, потребявани от домакинствата. Наблюдението осигурява необходимата информация за...
 

Курсов проект по макроикономика

16 фев 2007
·
10
·
1,447
·
1,417
·
223
·
1
·
1

Брутният вътрешен продукт (БВП) е един от най-важните икономически индикатор. Той представлява широкообхватно измерване на икономическата активност и сигнализира за посоките на всички агрегати на икономическата активност.
 

Семестриален проект по макроикономика


Настоящият проект има за цел да разгледа, сравни и обобщи изменението и факторите, довели до това изменение в Брутния вътрешен продукт на България...
 

Динамика на продължително безработните лица


Общ брой, относителен дял от всички безработни и коефициент на продължителна безработица) в България за периода 2000-2009г. (към III тримесечие на съответната година)...
 

Семестриален проект по макроикономика


Основни измерители и индикатори на пазара на труда са равнище на безработица, коефициент на заетост и коефициент на икономическа активност. Равнището на безработицата е относителният дял на безработните в работна сила в проценти...
 

Тенденции в дългосрочната безработица и обезкуражелите лица в България за периода 1997г– 2007г


Един от основните проблеми, пред които е изправена икономиката е безработицата. Работната сила е основният макроикономически индикатор, спомагащ за характеризирането на безработицата в даден момент...
 

Анализ на динамиката на средната годишна работна заплата


Работната заплата представлява част от брутния вътрешен продукт, разпределен за потребление между заетите лица в държавния, кооперативния и частния сектор...
 

Структура на държавния бюджет в Република България (2000-2006 г.)


Държавният бюджет обхваща приходите и разходите на държавата. Приходите на държавата са данъчни и неданъчни и се набират от физически и юридически лица по ред, определен със закон...
 

Динамика на средната работна заплата по икономически сектори


Работната заплата е една от противоречивите икономически категории. В нея се срещат преките икономически интереси и очаквания на работниците и служителите, на работодателите и на държавните институции...
1 2 3 4 5 » 8

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Макроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Бургас
Бургаски свободен университет
Икономика
Макроикономика
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Авторство

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...