Теми за изпит по макроикономика


Макроикономиката се занимава с развитието на стопанската система в нейната цялост, със състоянието на икономиката като цяло, изучавайки...
 

Същност на икономически растеж. Показатели за икономически растеж. Фактори на икономически растеж


Икономическия растеж изразява определени закономерности на взаимодей­ствието между производствените фактори, разпределе­нието и потреблението на БНП...
 

Пазарното равновесие в макроикономиката


Съвкупно търсене и съвкупно предлагане и техните криви. Класическият и кейнсианският подходи за определяне на обема на производството. Функции на компонентите на съвкупното търсене. Мултипликаторът и принципът на акселератора....
 

Цикличност на производството


Икономически кризи. Същност и фази на икономическия цикъл. Алтернативни теории за цикличното развитие. Теория за дългите вълни. Особености на кризата в България....
 

Банкова система и парична политика

02 мар 2009
·
4
·
1,000
·
61
·
34

Банковата с-ма може да бъде дву и три-степенна. Обикновено тя включва ЦБ на страната, ЦБ и др. Институции, които имат като своя главна дейност получаването и предоставянето на кредит. Ще анализираме дейността на ТБ.
 

Определяне, измерване и видове инфлация. Ефекти и теории на инфлацията. Антиинфлационна политика


Определяне, измерване и видове инфлация. Ефекти и теории на инфлацията. Антиинфлационна политика...
 

Пищови по макроикономика


Обхват на макроикономиката. Цели и инструменти на макроикономическата политика. Индикатори на равнището на икономическата активност. Макроикономически кръгооборт. Брутен вътрешен продукт...
 

Основни проблеми на икономическата организция на общественото производство


1. Фактори на производството Процесът на производството на материални блага представлява целесъобразна трудова дейност на хората, насочена към видоизменяне и присопособяване на природните вещи и процеси във форма, годна да задоволява човешките потребност
 

Макроикономика


Съвършената конкуренция и чистият монопол са 2-те екстремни състояния на пазара. Те никога не съществуват в чист вид. Между тях има редица междинни пазарни структури и форми...
 

Устойчиво развитие на икономиката


Устойчивото развитие е начин на използване на природните ресурси чиято цел е да задоволи човешките нужди като същевременно запазва естествения баланс в околната среда,така че тези потребности могат да бъдат задоволявани както сега...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Макроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Велико Търново
Великотърновски университет "Св. ...
Икономика
Макроикономика
за Студенти
Ограничаване на резултатите