Фискална политика на България


Когато макроикономиката постига равновесие, е в състояние на стабилност. Най-благоприятният, оптимален режим на функциониране на икономическата система е при потенциалното равнище на националното (съвкупното) производство...
 

Съвкупно търсене и съвкупно предлагане


Макроравновесието на AD и кратктосрочното AS е състояние на икономиката, при което търсеното количество БВП е равно на краткосрочно предлаганото количество реален БВП....
 

Презентация на бвп


Презентация по дисциплината Макроикономика на тема измерване на брутния вътрешен продукт...
 

Пазар на труда


Пределен факторен разход mfc(цена за привличане-рз) е промяната в общия разход на фирмата, произтичащ от наемането на една единица в повече или по-малко от променливия фактор труд...
 

Макроикономическо равновесие


Общи принципи – на фиг.10 е представен механизма за формиране на мир в модела “as-ad”. Когато крината на ad се пресече с кривата на as се формира дългосрочно мир. При пресичане на ad с кривата на краткосрочното as се установява краткосрочно мир...
 

Съвкупно предлагане


Аs е обемът от националното производство, което националните производители желаят и могат да произведат и предложат при всяко възможно равнище на цените...
 

Безработица


Наличието на безработица е признак, че дадена икономика функционира под нивото на потенциалният си продукт, като от своя страна означава, че е нарушена пълната заетост и следователно може да се охарактеризира със значителни негативни...
 

Четирифазова структура на икономическия цикъл


Презентация за четирифазовия модел на икономическите цикли...
 

Фискална политика


Цели и инструменти на фискалната политика. Закон за бюджета...
 

Макроикономически растеж


Основи на теорията на икономическия растеж...
1 2 3 »

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Макроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент